Orange Plastics in een duurzame wereld

Orange Plastics is zich als kunststofproducent bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen.

Ons duurzaam productieproces verlegt de lat van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kunststofproductie. Tegelijkertijd biedt het een kostenvoordeel voor onze klanten. Orange Plastics concentreert zich op slimme en duurzame engineering, laag energieverbruik en minimale waste. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ons partnerschap met R2S. Samen duurzaam werken aan een wereld voor de toekomst. Lees hieronder meer.

duurzaam

Wat is R2S?

R2S stimuleert kunststof fabrikanten om duurzaam te produceren en volgens een innovatieve manier van recyclen.

Het is een slimmere manier van hergebruik. Producten met het R2S-logo kunnen gesorteerd worden op hun exacte kunststofspecificatie. Door deze grondige kennis van de kunststoffen, kunnen dezelfde producten gebruikt worden om een gelijkwaardig product opnieuw te maken. Dit is anders dan het traditionele recyclen, waarbij waardevolle kunststoffen worden samengevoegd om laagwaardige producten te produceren.

Sorteer op kunststoftype voor een beter milieu

Door onze samenwerking met R2S verminderen we aan het begin van de productieketen het gebruik van fossiele grondstoffen. Door te sorteren op kunststofspecificatie, kan immers hetzelfde kunststoftype worden gebruikt.

Bijkomend voordeel van deze recyclingsmethode is dat ook plastic producten die normaal bij het afval belanden, nu opnieuw zinvol kunnen worden gebruikt. Dit betekent minder druk op ons afvalverwerkingssysteem. Dubbel zo goed voor het milieu dus! Maar ook voor u als leverancier van deze producten.

duurzaam

CO2 neutraal, volledig inzichtelijk

De geavanceerde calculator van R2S brengt exact in kaart hoeveel CO2 u gaat besparen. Het streven is om 100% klimaatneutraal te produceren en R2S verlangt hetzelfde van haar partners. Door middel van het gebruik van o.a. groene stroom en de mogelijkheid tot het realiseren van bossen met optimale CO2 opname.

R2S helpt u kosten te besparen

R2S is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw bedrijfsresultaat.
Naast het hergebruik van uw oude producten als grondstof voor uw nieuwe producten, kunt u met R2S geld besparen in uw eigen productieketen door direct met de consument in contact te treden.

Wilt u meer weten over R2S? Klik dan hier.

Waar richt Orange Plastics zich nog meer op?

Slimme en duurzame engineering

Gedurende het proces om te maakbaarheid van een ontwerp te boordelen, kijken we uiteraard ook naar de mogelijkheden om het ontwerp zo in te richten dat het op een duurzame manier verwerkt kan worden. Dit betekent dat we proberen om producten zoveel mogelijk van hetzelfde type kunststof te maken en geen andere materialen zoals metaal of siliconen toe te voegen, waardoor het ingewikkelder zou worden om het kunststof te verwerken. Slimme engineering zorgt er bij Orange Plastics ook voor dat er zo min mogelijk afval overblijft na afloop van het productieproces.

Laag energievebruik

Bij Orange Plastics trachten we het productieproces zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen en zo min mogelijk gebruik te maken van fossiele brandstoffen. We sporen we onze partners aan om zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie en proberen het transport tot een minimum te brengen. Daarnaast maken we gebruik van een uitgebreid machinepark met machines van verschillende grootten en maten. Het is van belang om goed uit te zoeken op welke soort machine een product geproduceerd dient te worden en zo energie optimaal  te benutten. Een kleine product in een kleine matrijs heeft maar weinig druk nodig en hoeft dus niet op een grote machine. Meer leren over dit proces? Kijk dan naar onze OPA videos!

Zelf een kunststof product laten vervaardigen?