Orange Plastics in een duurzame wereld

Orange Plastics is zich als kunststofproducent bewust van haar verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen.

Ons duurzaam productieproces verhoogt de lat van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kunststofproductie. Tegelijkertijd levert het onze klanten een aanzienlijk kostenvoordeel op. Orange Plastics concentreert zich op slimme en duurzame engineering, een laag energieverbruik en minimale waste. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze goede samenwerking met partner R2S. Samen duurzaam werken aan een wereld voor de toekomst. Lees hieronder meer.

duurzaam

Wat is R2S?

R2S stimuleert kunststof fabrikanten om duurzaam te produceren volgens een innovatieve manier van recyclen, een slimme manier van hergebruik van kunststof materialen. Producten met het R2S-logo worden gesorteerd op hun exacte specificatie.

Door een grondige kennis van de kunststoffen, kunnen dezelfde materialen worden gebruikt om een gelijkwaardig product opnieuw te maken. Dit is anders dan de traditionele recycling, waarbij waardevolle kunststoffen worden samengevoegd om laagwaardige producten te produceren.

Bijdragen aan een beter milieu door te sorteren op kunststoftype

Door onze samenwerking met R2S verminderen we aan het begin van de productieketen het gebruik van fossiele grondstoffen. Door nauwkeurig te sorteren op kunststofspecificatie kan immers hetzelfde kunststoftype worden hergebruikt.

Bijkomend voordeel van deze recyclingsmethode is dat ook plastic producten die normaal bij het afval belanden, nu opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit betekent minder druk op ons afvalverwerkingssysteem. Dus extra goed voor het milieu! Maar ook voor u als leverancier van deze producten.

duurzaam

CO2 neutraal, volledig inzichtelijk

De geavanceerde calculator van R2S brengt exact in kaart hoeveel CO2 u gaat besparen. Het streven is om 100% klimaatneutraal te produceren en R2S verlangt hetzelfde van haar partners. Door middel van het gebruik van o.a. groene stroom en de mogelijkheid tot het realiseren van bossen met optimale CO2 opname.

R2S helpt u kosten te besparen

R2S is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw bedrijfsresultaat.
Naast het hergebruik van uw oude producten als grondstof voor uw nieuwe producten, kunt u met R2S geld besparen in uw eigen productieketen door direct met de consument in contact te treden.

Wilt u meer weten over R2S? Klik dan hier.

Waarop richt Orange Plastics zich nog meer?

Slimme en duurzame engineering

Gedurende het proces, beoordelen we de maakbaarheid van een product en kijken we uiteraard ook naar de mogelijkheden om het ontwerp zo in te richten dat het op een duurzame manier verwerkt kan worden. Dit betekent dat we proberen om producten zoveel mogelijk van hetzelfde type kunststof te maken en geen andere materialen zoals metaal of siliconen toe te voegen, waardoor het ingewikkelder zou worden om de materialen te verwerken. Slimme engineering zorgt er bij Orange Plastics ook voor, dat er zo min mogelijk afval overblijft na afloop van het productieproces.

Laag energievebruik

Bij Orange Plastics trachten we het productieproces zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen en zo min mogelijk gebruik te maken van fossiele brandstoffen. We sporen we onze partners aan om zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie en proberen het transport tot een minimum te brengen. Daarnaast maken we gebruik van een uitgebreid machinepark met machines van verschillende grootten en maten. Het is van belang om goed uit te zoeken op welke soort machine een product geproduceerd dient te worden en zo energie optimaal te benutten. Een klein product wordt gemaakt met een kleine matrijs, heeft daardoor weinig druk nodig en hoeft dus niet op een grote machine te worden vervaardigd. Meer leren over dit proces? Kijk dan naar onze OPA videos!

Zelf een kunststof product laten vervaardigen?