Orange Plastics

Privacybeleid

Orange Plastics BV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Neem contact met ons op via het contactformulier of info@orangeplastics.com als u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en we helpen u graag verder.

Door deze site en / en onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
Dit privacybeleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden; door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met dit beleid. In het geval van botsing van termen die worden gebruikt in de algemene voorwaarden en het privacybeleid, prevaleert het laatste.

Inhoudsopgave privacybeleid

  1. Definities die in dit beleid worden gebruikt
  2. Gegevensbeschermingsprincipes die we volgen
  3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
  4. Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen
  5. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
  6. Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens
  7. Hoe we uw gegevens beveiligen
  8. Informatie over cookies
  9. Contactgegeven

 1 Definities privacybeleid

Persoonsgegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking – elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets persoonlijke gegevens.
Betrokkene – een natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt.
Kind – een natuurlijk persoon jonger dan 16 jaar.
Wij / ons (al dan niet met een hoofdletter) – Orange Plastics BV

 2 Principes voor gegevensbescherming

We beloven de volgende principes voor gegevensbescherming te volgen:

De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben wettige gronden. We houden altijd rekening met uw rechten voordat we persoonlijke gegevens verwerken. Op verzoek zullen wij u informatie verstrekken over de verwerking.
De verwerking is beperkt tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor persoonlijke gegevens zijn verzameld.
De verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die voor welk doel dan ook nodig is.
De verwerking is beperkt met een tijdsperiode. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct zijn.
We zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

3 Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

Recht op informatie – wat betekent dat u het recht moet hebben om te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, van waar ze worden verkregen en waarom en door wie ze worden verwerkt.
Recht op toegang – wat betekent dat u het recht heeft om toegang te krijgen tot de gegevens die van / over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een ​​kopie van uw verzamelde persoonlijke gegevens op te vragen en te verkrijgen.
Recht op rectificatie – wat betekent dat u het recht hebt om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken die onjuist of onvolledig zijn.
Recht op verwijdering – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen.
Recht op beperking van de verwerking – wat betekent dat u, waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, het recht heeft om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – wat betekent dat u in bepaalde gevallen het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering; en niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen telkens wanneer er een resultaat is van de profilering dat juridische gevolgen voor u heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens – u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een machineleesbaar formaat of, indien mogelijk, als een directe overdracht van de ene verwerker naar de andere.
Recht om een ​​klacht in te dienen – in het geval dat we uw verzoek weigeren op grond van het toegangsrecht, zullen we u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is afgehandeld, neem dan contact met ons op.
Recht op hulp van een toezichthoudende autoriteit – wat inhoudt dat u recht heeft op hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht heeft op andere rechtsmiddelen, zoals het claimen van schadevergoeding.
Recht om toestemming in te trekken – u hebt het recht om elke gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

4 Gegevens die we verzamelen

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:
• onze service aan u verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; u voorzien van andere producten en diensten waar u om heeft gevraagd; u op uw verzoek promotionele artikelen leveren en met u communiceren met betrekking tot die producten en diensten; met u communiceren en communiceren; en u op de hoogte stellen van wijzigingen in services.
• verbeter uw klantervaring;
• voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting;

We gebruiken uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden en / of met uw toestemming.
Op grond van het aangaan van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• om u te identificeren;
• om u een dienst te verlenen of om u een product te sturen / aanbieden;
• om te communiceren voor verkoop of facturering;

Op grond van gerechtvaardigd belang verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• om u gepersonaliseerde aanbiedingen * te sturen (van ons en / of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
• om ons klantenbestand (koopgedrag en geschiedenis) te beheren en analyseren om de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van aangeboden / geleverde producten / diensten te verbeteren;
• het houden van vragenlijsten over klanttevredenheid;

Zolang u ons niet anders heeft geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van producten / diensten die vergelijkbaar zijn met of overeenkomen met uw aankoopgeschiedenis / browsegedrag als ons gerechtvaardigd belang.
Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en / of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
• voor andere doeleinden waarvoor we uw toestemming hebben gevraagd;

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting en / of gebruiken uw persoonlijke gegevens voor opties die door de wet worden geboden. We behouden ons het recht voor om verzamelde Persoonsgegevens te anonimiseren en om dergelijke gegevens te gebruiken. We zullen gegevens buiten de reikwijdte van dit beleid alleen gebruiken als deze is geanonimiseerd. We bewaren uw factuurgegevens en andere informatie die over u is verzameld zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan wettelijk verplicht.
We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat:
• de koppeling tussen doeleinden, context en aard van Persoonsgegevens is geschikt voor verdere Verwerking;
• de verdere verwerking uw belangen niet zou schaden en
• er zou een passende beveiliging zijn voor de verwerking.
We zullen u informeren over eventuele verdere Verwerkingen en doeleinden.
Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens
We delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden. Persoonsgegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de service aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren.
We werken alleen met verwerkingspartners die in staat zijn om een ​​passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. We geven uw persoonlijke gegevens door aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als u ermee heeft ingestemd of als er andere juridische gronden voor zijn.

5 Hoe we uw gegevens beveiligen

We doen ons best om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). Waar mogelijk maken we gebruik van anonimisering en pseudonimisering. We monitoren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Ook al doen we ons best, we kunnen de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter om geschikte autoriteiten op de hoogte te stellen van datalekken. We zullen u ook informeren als er een bedreiging is voor uw rechten of belangen. We zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en om autoriteiten bij te staan ​​in geval van inbreuken.
Als u een account bij ons heeft, houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.
Kinderen
Het is niet onze bedoeling om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. We richten ons niet op kinderen met onze diensten.

6 Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies en / of vergelijkbare technologieën om klantgedrag te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website zijn gemaakt. U kunt uw cookies beheren op browserniveau. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan uw gebruik van bepaalde functies worden belemmerd.
We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
• Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn nodig om een ​​aantal belangrijke functies op onze website te kunnen gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
• Functionaliteitscookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en meer gepersonaliseerde functies mogelijk maakt. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres onthouden in reactieformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een opmerking plaatst.
• Analytics-cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en services bij te houden
• Advertentiecookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die voor u en uw interesses relevant zijn. Bovendien worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken. Ze worden meestal op de website geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website. Deze cookies onthouden dat je een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefuncties die door de andere organisatie worden aangeboden.
U kunt cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen via uw browserinstellingen. Als alternatief kunt u bepaalde cookies van derden beheren door een platform voor privacyverbetering te gebruiken, zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Bezoek allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies.
We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u hier kunt bekijken. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics, gaat u naar de afmeldingspagina van Google Analytics.

7 Contactgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of dit privacybeleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming Harm van Rooijen via harm@orangeplastics.com

Toezichthoudende autoriteit Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl Telefoon: +31 70888 8500
Wijzigingen in dit privacybeleid
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De laatste wijziging vond plaats op 25/09/2020.